ISO 9001 – 14001

Home / ISO 9001 – 14001
 ISO 9001 – 14001

9001 Blue - Πιστοποιητικά ISO - Clean4u

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2008

Το πρότυπο ISO 9001:2008  περιγράφει το πλαίσιο οργάνωσης μιας επιχείρησης και τη σχέση της με τους προμηθευτές και τους αποδέκτες των προϊόντων – υπηρεσιών της , ώστε η επιχείρηση να επιτύχει:

 • Σταθεροποίηση των διεργασιών
 • Συνεχή βελτίωση της Ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Αύξηση της παραγωγικότητας
 • Ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού
 • Μείωση του λειτουργικού κόστους
 • Μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των πελατών

Για τον άρτιο σχεδιασμό και την επιτυχή υλοποίηση του έργου , ώστε να προκύψει ένα Σύστημα λιτό , λειτουργικό και αποδεκτό απ το προσωπικό , δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στα παρακάτω στοιχεία : ○ Πλήρης ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού ○ Ενημέρωση και Δέσμευση της Διοίκησης ○ Έμφαση στην καθιέρωση δεικτών και την επίτευξη άμεσων αποτελεσμάτων ○ Διασύνδεση Διαδικασιών και Ειδικού Λογισμικού ( Εργαλειών ) για την βέλτιστη αποδοτικότητα του ΣΔΠ ○ Καθιέρωση Διαγράμματος Ροής για όλες τις διεργασίες και αξιοποίηση υπάρχοντος υλικού και εγχειριδίων.

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 14001

Το Πρότυπο ISO 14001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις της δημιουργίας Συστήματος για την Περιβαλλοντική Διαχείριση σε μια επιχείρηση και εστιάζει στην αναγνώριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της με σκοπό την επιτυχή διαχείρισή τους και τελικά τη βελτίωση της επίδοσής της στον τομέα αυτό. Περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη εφαρμογής του ISO 14001: 

 • Ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευαισθησίας
 • Πλήρη νομοθετική συμμόρφωση
 • Πλήρης ενσωμάτωση του προσωπικού στην εφαρμογή και την τήρηση του συστήματος.
 • Εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης πέραν των απαιτήσεων της νομοθεσίας
 • Διαχείριση αποβλήτων και κατανάλωσης φυσικών πόρων μέσω προγραμμάτων διαχείρισης και ορθολογικής χρήσης α’ υλών και φυσικών πόρων.
 ISO 9001 – 14001

ISO 14001 - Εταιρία καθαρισμών - Clean4u